Thể lệ Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025

157

Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” là một luồng gió mới đối với mỗi một cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) lực lượng CAND.
Đây là yêu cầu và cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an nói chung và Công an Quảng Bình nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Để thống nhất ý chí và hành động, Đảng bộ Công an tỉnh luôn xác định việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ là việc làm thường xuyên liên tục, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện nghị quyết.
Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Cùng với chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Bình, chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện; giao nhiệm vụ cho Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị xây dựng kế hoạch triển khai việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật CAND, những điều đảng viên không được làm, điều lệnh, quy tắc ứng xử CAND, quy chế làm việc… và việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và có giải pháp kịp thời trong việc tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất”.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Công an nhân dân học tập thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2018-2023.
Hàng năm, Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh đã tham mưu duy trì hiệu quả việc tổ chức học tập các nghị quyết, chuyên đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức thiết thực các hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương, báo công tại các địa chỉ đỏ…; từng bước đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng các hình thức, như: Tổ chức hội thi sân khấu hóa, các cuộc thi viết…
Đơn vị thường xuyên nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của CB, CS thông qua các buổi giao ban tư tưởng, sinh hoạt đơn vị, chi bộ, tổ chức các buổi đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy đơn vị và CB, CS. Qua đó, nắm bắt và giải quyết những vấn đề tư tưởng nổi lên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách; kết hợp tổ chức định hướng tư tưởng cho CB, CS nhận thức đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với các vấn đề, vụ việc nổi lên, thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự, chính sách, pháp luật…
Việc tổ chức hội nghị “tự soi, tự sửa”, “tự nhận diện” những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ cấp ủy cơ sở đến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh qua hàng năm đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, bảo đảm đúng nội dung, phương pháp, mang lại hiệu quả thiết thực.
Đổi mới phương thức sinh hoạt chính trị tư tưởng bằng hình thức sân khấu hóa cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023
Hàng trăm hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 100% xã, phường, thị trấn và thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phố với hơn 65.000 lượt đại biểu tham dự, đóng góp hơn 10.000 ý kiến để lực lượng Công an toàn tỉnh nhìn nhận, đánh giá quá trình hoạt động, phục vụ nhân dân.
Từ đó, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, việc thực hiện quy tắc ứng xử, tác phong làm việc khi tiếp xúc với nhân dân…
Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị cho biết: Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; “Xây dựng Công an Quảng Bình thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Đảng bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên thực hiện việc nâng cao chất lượng các mặt công tác chính trị tư tưởng của các tổ chức cơ sở đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Coi trọng việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáu điều Bác Hồ dạy CAND gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt, là trong công tác xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong toàn lực lượng.
N.Q.V

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Thể lệ Giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023 – 2025
Link nguồn bài viết: https://conganquangbinh.gov.vn/tham-muu-tot-cong-tac-chinh-tri-tu-tuong-xay-dung-luc-luong-cong-an-quang-binh-ngay-cang-trong-sach-vung-manh/

Bình luận cho bài viết: