Bảo tồn di tích văn hóa ở Cảnh Dương

188

(QBĐT) – Cùng với việc sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đã tiến hành tốt công tác vận động, xã hội hóa tôn tạo, bảo tồn các di tích, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống tinh thần của nhân dân.
 
Nhiều công trình, như: Cổng làng phía Tây, phía Bắc; chùa Cảnh Phúc, Ngư Linh miếu, khu nghĩa địa cá voi… và phục dựng các làn điệu hát ru, hò chèo cạn… được tiến hành bằng hình thức xã hội hóa từ tấm lòng hảo tâm của người dân địa phương và con em xa quê.
 
Mới đây, hệ thống giếng cổ đang được quan tâm tôn tạo từ nguồn vốn xã hội hóa. Trước đây, Cảnh Dương có 6 giếng cổ. Đó là: Giếng Nước, giếng Giữa, giếng Nghè, giếng  Trong, giếng Chùa và giếng Ngoài.
 
Đặc điểm của 5 giếng chỉ dùng nấu nướng, sinh hoạt. Riêng giếng Nước chuyên dùng để uống, vì nước vừa ngọt, vừa trong mát. Theo thời gian, bà con san lấp dần một số giếng trên để chỉnh trang thôn xóm, phục vụ bê tông hóa đường giao thông.
Giếng Nước được bàn giao sử dụng đầu tháng 4/2022.
Giếng Nước được bàn giao sử dụng đầu tháng 4/2022.
Từ đó đến nay, ký ức các giếng cổ, giếng chòm trôi dần về quá khứ. Nhưng từ khi có chủ trương bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, con em Cảnh Dương tại quê nhà cũng như xa quê đều bày tỏ mong muốn được đóng góp phục dựng những giếng cổ này.
 
Năm 2022, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, là con em xã Cảnh Dương đã cùng với gia đình bày tỏ nguyện vọng, xin được đầu tư phục dựng, tôn tạo giếng Nước. Công trình đã hoàn thành bàn giao cho địa phương sử dụng bảo quản từ đầu tháng 4/2022.
 
Tiếp đó, tháng 8/2022, ông Đỗ Như Luận, 83 tuổi, kiến trúc sư, nay nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh cùng gia đình đã tài trợ cho địa phương tôn tạo giếng Giữa. Công trình vừa được bàn giao cho địa phương trong những ngày đầu tháng 9/2022.
 
Hiện tại, vẫn còn nhiều giếng cổ ở xã Cảnh Dương, cùng các di tích khác cần được phục dựng. Dù ở nơi đâu, công tác trên lĩnh vực nào, những người con xã Cảnh Dương vẫn hướng về nơi “chôn rau cắt rốn”, cùng với quê hương làm tốt công tác xã hội hóa, tôn tạo di sản văn hóa, di tích lịch sử, góp phần xây dựng Cảnh Dương ngày càng giàu đẹp và phát triển.
 
Nguyễn Tiến Nên

 

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình – Bảo tồn di tích văn hóa ở Cảnh Dương
Link nguồn bài viết: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202209/bao-ton-di-tich-van-hoa-o-canh-duong-2203647/

Bình luận cho bài viết: