Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chiến sỹ nghĩa vụ mới năm 2023

49

Ngày 9/6/2023, Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh. Đồng chủ trì có Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Huệ – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; cùng tham dự có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng các đơn vị, phòng nghiệp vụ liên quan.

Hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT và quản lý tài nguyên, môi trường.

Theo đó, việc thực hiện ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và quản lý tài nguyên, môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giữa hai ngành với các nội dung: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT và quản lý tài nguyên, môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 ngành; tham gia xây dựng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật do 2 ngành chủ trì tham mưu soạn thảo; bảo đảm ANTT trong quản lý tài nguyên, môi trường; bảo vệ cơ quan, công trình trọng điểm liên quan đến ANQG do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong công tác quản lý, sử dụng đất an ninh do Công an tỉnh đang quản lý, sử dụng; công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành..v.v..

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã cùng nhau ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QĐ-BTNMT-BCA ngày 29/12/2022 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm ANTT và quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trần Tuấn

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Bế giảng lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chiến sỹ nghĩa vụ mới năm 2023
Link nguồn bài viết: https://conganquangbinh.gov.vn/ky-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-bao-dam-antt-va-quan-ly-tai-nguyen-moi-truong/

Bình luận cho bài viết: