Bắt đối tượng tàng trữ 32 viên ma tuý và 08 gói ma tuý ketamin

156

Thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; ngày 23/8/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ Phòng hút ẩm, phòng bỏ túi, khu vực đóng hàng và vách ngăn khu vực tổ là, đóng hàng tại nhà xưởng số 1 Chi nhánh Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần xí nghiệp may Hà Quảng.

Khu vực bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo an toàn về PCCC tại Chi nhánh Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần xí nghiệp may Hà Quảng.

Theo Quyết định số 04/QĐTĐC-PC07 ngày 23/8/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Bình đình chỉ đối với các khu vực: Phòng hút ẩm, phòng bỏ túi, khu vực đóng hàng và vách ngăn khu vực tổ là, đóng hàng tại nhà xưởng số 1 Chi nhánh Tổng Công ty May 10 – Công ty cổ phần xí nghiệp may Hà Quảng, địa chỉ: KCN Tây Bắc Đồng Hới, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình kể từ 11 giờ 00 phút ngày 23/8/2022.

Trước đó, vào ngày 20/7/2022, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại khu vực này, kể từ 11h ngày 20/7/2022 đến 11h ngày 19/8/2022. Lý do tạm đình chỉ được xác định là cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng tại nhà xưởng số 1 (xưởng cắt là) gồm khu vực phòng hút ẩm, phòng bỏ túi, khu vực đóng hàng và vách ngăn khu vực tổ là khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo đúng quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính chủ.

Trần Tuấn

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Bắt đối tượng tàng trữ 32 viên ma tuý và 08 gói ma tuý ketamin
Link nguồn bài viết: https://conganquangbinh.gov.vn/dinh-chi-hoat-dong-mot-khu-vuc-san-xuat-tai-nha-xuong-so-1-thuoc-chi-nhanh-tong-cong-ty-may-10/

Bình luận cho bài viết: