Người dân cần làm ngay CCCD gắn chíp để thay thế sổ hộ khẩu

141

Ngày 5/10/2022, nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, Công an TP. Đồng Hới đã phối hợp với Thành đoàn Đồng Hới và VNPT Quảng Bình tiến hành giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến và CCCD gắn chip lưu động tại Công an phường Nam Lý.

Công an TP. Đồng Hới tổ chức thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Công an phường Nam Lý.

Việc thí điểm được triển khai từ ngày 26/9/2022 đến ngày 15/11/2022. Trong thời gian này, Công an phường Nam Lý sẽ không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp đối với các thủ tục hành chính thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Công an đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú.

Hướng dẫn cho công dân đăng ký tạm trú trực tuyến.

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn hoặc đến trực tiếp tại trụ sở Công an phường để được hướng dẫn các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến.

Tham gia điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Công an cấp xã còn có sự phối hợp của đơn vị cung cấp dịch vụ VNPT Quảng Bình để hướng dẫn người dân thuận lợi nhất.

Việc thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Công an phường Nam Lý nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính của lực lượng Công an; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; thay đổi phương thức, điều hành, quản lý của Công an các xã, phường để xử lý công việc một cách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Trần Tuấn

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Người dân cần làm ngay CCCD gắn chíp để thay thế sổ hộ khẩu
Link nguồn bài viết: https://conganquangbinh.gov.vn/cong-an-tp-dong-hoi-to-chuc-thi-diem-tiep-nhan-ho-so-truc-tuyen-tai-cong-an-cap-xa/

Bình luận cho bài viết: