Lực lượng Công an giúp đỡ người đàn ông bị mất giấy tờ trở về quê

68

Ngày 19/9/2023, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn đối với các đồng chí thuộc các sở, ngành là thành viên Tổ kiểm soát liên ngành, đại diện chỉ huy cấp đội và cán bộ phụ trách hồ sơ chuyên đề công an các huyện, thành phố, thị xã về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Đồng chí Thượng tá Phan Thanh Phương, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Thực hiện Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 về kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Kế hoạch của Công an tỉnh về việc hoạt động của tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy. Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn và khảo sát nhận thức các lĩnh vực kiểm soát hợp pháp về ma túy đối với các đồng chí tham gia lớp tập huấn.

Đồng chí Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy truyền đạt các nội dung tập huấn

Bên cạnh đó, các đồng chí sẽ được phổ biến các nội dung về quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành, phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của Trung ương, Công văn số 502/BCA-V01, ngày 01 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị phối hợp triển khai công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Tình hình tội phạm về ma túy hiện nay, phương thức thủ đoạn hoạt động  của tội phạm ma túy, nhận thức chung về công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

HTT

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Lực lượng Công an giúp đỡ người đàn ông bị mất giấy tờ trở về quê
Link nguồn bài viết: https://congan.quangbinh.gov.vn/tap-huan-cong-tac-kiem-soat-cac-hoat-dong-hop-phap-lien-quan-den-ma-tuy/

Bình luận cho bài viết: