Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản

16

(QBĐT) – Sáng 4/7, tại xã Kim Thủy (Lệ Thủy), Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tổ chức bế giảng lớp tập huấn xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) có di sản tương đồng tại xã Kim thủy.
Các học viên tái hiện lại lễ hội Trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều.
Các học viên tái hiện lại lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều.
Từ ngày 25/6-4/7, hơn 60 học viên là những nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều ở xã Kim Thủy đã được các giảng viên truyền đạt một số nội dung cơ bản về truyền thống văn hóa của các DTTS ở Quảng Bình; hiện trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình văn hóa phi vật thể của đồng bào các DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh; giới thiệu và hướng dẫn thực hành kỹ năng trình diễn các nghi thức lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều-Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia…
 
Ngoài ra, lớp tập huấn được Công ty TNHH Netin trao đổi về các kỹ năng xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản để phát triển cộng đồng các DTTS có di sản tương đồng lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều.
Phấn lễ của lễ hội Trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều.
Phấn lễ của lễ hội trỉa lúa của người Bru-Vân Kiều.
Lớp tập huấn là hoạt động thuộc dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”. Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, đồng thời, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được tiếp thu, kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
Diệu Hương

 

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình – Xây dựng mô hình di sản kết nối gắn với các hành trình du lịch di sản
Link nguồn bài viết: https://www.baoquangbinh.vn/van-hoa/202407/xay-dung-mo-hinh-di-san-ket-noi-gan-voi-cac-hanh-trinh-du-lich-di-san-2219276/

Bình luận cho bài viết: