Lại vẽ trò bôi nhọ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

98

Vừa qua, UBND tỉnh vừa tổ chức bồi dưỡng kiến thức, luyện tập, tổng duyệt và diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023, các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã tham gia và bảo vệ tuyệt đối an toàn.

Buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023 được diễn ra tại Trung tâm văn hóa tỉnh.

Lực lượng diễn tập gồm 70 người đến từ các đơn vị Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở KH-CN… sử dụng nhiều trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân diễn ra trong vòng gần 90 phút.

Các lực lượng tham gia diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Đồng thời, kết quả việc tổ chức diễn tập là cơ sở để đánh giá sự phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh đã được phê duyệt với điều kiện thực tế, từ đó điều chỉnh, bổ sung kịp thời, góp phần hoàn thiện kế hoạch trong những năm tiếp theo.

Lực lượng CSGT tham gia bảo đảm ANTT trong suốt quá trình luyện tập, tổng duyệt và diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023.
Lực lượng CSGT tham gia tại buổi diễn tập.

Theo đánh giá của Ban tổ chức diễn tập, các tình huống sự cố đã được ứng phó và xử lý bảo đảm đúng quy trình, nhanh chóng, kịp thời, an toàn và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, một số trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng trong tỉnh không có nên chưa chủ động được cho công tác diễn tập; địa điểm tổ chức diễn tập chỉ dưới hình thức mô phỏng, giả định…

Lực lượng Cảnh sát PCCC tham gia buổi diễn tập.

Đặc biệt, để bảo đảm an toàn quá trình tổ chức bồi dưỡng kiến thức, luyện tập, tổng duyệt và diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023, Công an tỉnh đã chuẩn bị phương án đảm bảo ANTT; bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ an toàn thông tin, tài liệu liên quan trong suốt thời gian chuẩn bị, tổ chức luyện tập và diễn tập; đảm bảo trật tự công cộng, TTATGT, phòng chống cháy nổ tại các khu vực liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

        

                                              Trần Tuấn – Mạnh Thêm

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Lại vẽ trò bôi nhọ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Link nguồn bài viết: https://congan.quangbinh.gov.vn/bao-dam-antt-dien-tap-ung-pho-su-co-buc-xa-va-hat-nhan-nam-2023/

Bình luận cho bài viết: