Huyền thoại một con người

4179

(QBĐT) – Thế kỷ sáng trong một cuộc đời
Nhân tài đức nhẫn mãi gương soi
Chiến chinh bao cuộc lừng danh tướng
Gánh nặng giang sơn nghĩa trọn rồi
Dẫu đã nghìn thu cõi vĩnh hằng
Mà đời thương tiếc chẳng hề nguôi
Tượng đài xây giữa lòng dân chúng
Huyền thoại, thánh nhân rạng giống nòi.
 
                                                                                                            Lê Anh Vũ
Bình luận cho bài viết: