Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều xã Trường Xuân

43

  • 16:45 | Thứ Ba, 20/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

 

Nguồn bài viết: Báo Quảng Bình – Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều xã Trường Xuân
Link nguồn bài viết: https://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi/202209/quang-ninh-ho-tro-sinh-ke-cho-dong-bao-dan-toc-bru-van-kieu-xa-truong-xuan-2203649/

Bình luận cho bài viết: