Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Tổ liên gia an toàn PCCC

43

Ngày 11/9/2023, Phòng CSGT, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Thông tư mới của Bộ Công an quy định về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Phòng CSGT Công an tỉnh quán triệt, triển khai các Thông tư mới của Bộ Công an trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT đã được chỉ huy đơn vị trực tiếp quán triệt, triển khai nội dung các Thông tư số 32 và Thông tư số 33 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT thay thế cho Thông tư số 65 và Thông tư số 66 của Bộ Công an.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ được quán triệt Thông tư số 35 và Thông tư số 36 của Bộ Công an quy định về hoạt động tuần tra kiểm soát phương tiện của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thay thế cho thông tư số 67, Thông tư số 68 của Bộ Công an.

Chỉ huy Phòng CSGT quán triệt, triển khai các Thông tư mới của Bộ Công an trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT.

Các Thông tư có nhiều điểm mới về nội dung, thông qua việc quán triệt, triển khai giúp CBCS nắm vững, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đúng các quy định về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực TTATGT. Đồng thời tích cực chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. Tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tư thế tác phong, văn hóa ứng xử khi thực hiện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Trần Tuấn – Văn Chín

 

Nguồn bài viết: Báo Công An Quảng Bình – Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Tổ liên gia an toàn PCCC
Link nguồn bài viết: https://congan.quangbinh.gov.vn/quan-triet-trien-khai-cac-thong-tu-moi-cua-bo-cong-an-trong-linh-vuc-bao-dam-ttatgt/

Bình luận cho bài viết: